Khái niệm, chức năng của tường lửa (Firewall) trong Windows

0
41

Chắc hẳn các bạn sử dụng Windows cũng đã nghe qua tường lửa (Firewall) nhưng chưa chắc các biết về mục đích và chức năng của tường lửa. Trong bài viết này Cocvu.Com sẽ nêu một số kiến thức liên quan đến tường lửa để các bạn tham khảo:

Khái niệm tường lửa (Firewall)

Thuật ngữ Firewall có nguồn gốc từ một kỹ thuật thiết kế trong xây dựng để ngăn chặn, hạn chế hoả hoạn. Trong công nghệ mạng thông tin, Firewall là một kỹ thuật đ­ợc tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự truy cập trái phép, nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ và hạn chế sự xâm nhập không mong muốn vào hệ thống. Cũng có thể hiểu Firewall là một cơ chế (mechanism) để bảo vệ mạng tin t­ởng (Trusted network) khỏi các mạng không tin t­ởng (Untrusted network).

Chức năng chính của Firewall

Chức năng chính của Firewall là kiểm soát luồng thông tin từ giữa Intranet và Internet. Thiết lập cơ chế điều khiển dòng thông tin giữa mạng bên trong (Intranet) và mạng Internet. Cụ thể là:

– Cho phép hoặc cấm những dịch vụ truy nhập ra ngoài (từ Intranet ra Internet).
– Cho phép hoặc cấm những dịch vụ phép truy nhập vào trong (từ Internet vào Intranet).
– Theo dõi luồng dữ liệu mạng giữa Internet và Intranet.
– Kiểm soát địa chỉ truy nhập, cấm địa chỉ truy nhập.
– Kiểm soát ng­ời sử dụng và việc truy nhập của ng­ời sử dụng.
– Kiểm soát nội dung thông tin thông tin l­ưu chuyển trên mạng.

Những hạn chế của tường lửa (Firewall)

– Firewall không đủ thông minh như­ con ng­ười để có thể đọc hiểu từng loại thông tin và phân tích nội dung tốt hay xấu của nó. Firewall chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của những nguồn thông tin không mong muốn như­ng phải xác định rõ các thông số địa chỉ.
– Firewall không thể ngăn chặn một cuộc tấn công nếu cuộc tấn công này không “đi qua” nó. Một cách cụ thể, firewall không thể chống lại một cuộc tấn công từ một đư­ờng dial-up, hoặc sự dò rỉ thông tin do dữ liệu bị sao chép bất hợp pháp lên đĩa mềm.
– Firewall cũng không thể chống lại các cuộc tấn công bằng dữ liệu (data-drivent attack). Khi có một số chư­ơng trình đ­ợc chuyển theo th­ư điện tử, v­ượt qua firewall vào trong mạng đ­ợc bảo vệ và bắt đầu hoạt động ở đây.
Một ví dụ là các virus máy tính. Firewall không thể làm nhiệm vụ rà quét virus trên các dữ liệu đ­ược chuyển qua nó, do tốc độ làm việc, sự xuất hiện liên tục của các virus mới và do có rất nhiều cách để mã hóa dữ liệu, thoát khỏi khả năng kiểm soát của firewall.
Tuy nhiên, Firewall vẫn là giải pháp hữu hiệu đư­ợc áp dụng rộng rãi.

Tổng hợp từ internet!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.